Özel Samsun Koleji

Özel Samsun Koleji

Geçmiş, geleceğe yön verir. Nasıl bir gelecek tasarımı yapılmışsa, ona göre geçmiş yazılmıştır.


Özel Samsun Koleji’nin eğitim felsefesi köy enstitülerinin kuruluş felsefesine dayalı ulusal ve uluslararası arenada tanınmış eğitimci John Dewey’in oluşturduğu ilerlemeci eğitim felsefesine dayanmaktadır. Özel Samsun Koleji’nin temel hedefi, toplumun devamını sağlayacak, toplumun değişim ve gelişimine yön verecek Yaşam Yaratıcılarının yetiştirilmesi olarak belirlenmiştir.


Okulumuzda öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerini ön plana alınmıştır.


"Önce eğitim ve daima eğitim" ilkesiyle karşınızdayız. Bilgi,Birikim ve Çözüm birlikteliğiyle çıktığımız bu yolda sizlerin gücümüze güç katacağına inanıyoruz.

quote-icon

Bütünü anlamlandırmak insanı tanımaktan geçer. İnsanı tanımak önce kendini tanımayı gerektirir. İnsanın kendini tanıması ise en zor ödevlerden biridir. Eğitim bu ödevin yerine getirilmesinde kolaylaştırıcı bir araçtır.

- Doç. Dr. Ebru Güven