Özel Samsun Koleji

Anaokulumuz

Eğitim hepimizin de bildiği gibi bireyin gelişmesinin ve toplum kalkınmasının olmazsa olmaz temelini oluşturan yapı taşından bir tanesidir. Özellikle de eğitim yaşamının ilk basamağı olan okul öncesi eğitim, çocuklarımızın gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır.


Amacımız eğitimin önemini sadece çocuklarımıza aşılamak değil onların hayatlarının bir parçası haline getirebilmektir. Tabi ki bunları yaparken eğlenerek öğrenmeyi aşılamak ve bunu bir ekip çalışması haline getirmek amaçlarımızın arasındadır.


Unutmamak gerekir ki “Eğitim meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir.” Eğitim ve öğretim insan hayatında çok önemli bir etkiye sahiptir.


Öğretim de bizim için eğitim kadar önemli olup amacımız belirlediğimiz hedeflere ulaşmaktır. Bu hedeflere ulaşırken bilim ve irfan okulumuz için mihenk taşıdır. Buna örnek olarak; çocuklarımıza hedeflerimizin büyük olmasını öğretebilmek için LEGO Education sınıfı açarak onların hem ince motor becerilerini pekiştirmek hem de hayal dünyalarının kapılarını sonuna kadar açmayı hedefledik. Aynı zamanda soyut olan düşünce yapılarını LEGO yardımı ile somutlaştırmalarına yardımcı olmayı amaçladık.


whatsapp_icomHemen Bilgi Al
quote-icon

Çocukların ilk yıllarındaki anaokulu eğitimi, temel bir yapı taşıdır ve onların tüm geleceğini etkiler. Bu dönemdeki eğitim, çocukların özgürce keşfetmelerini, sorular sormalarını ve öğrenmeye olan tutkularını korumalarını sağlamalıdır

- Loris Malaguzzi

İngilizce Eğitimi

Çocuğun erken yaşlarda yabancı dil öğrenme gerekliliğini temellendirecek birçok neden vardır. Bunların başında; yabancı dil öğrenme olgusunun çocuk üzerinde düşüngüsel gelişim olarak olumlu sonuçlar vermesi ve çocuğun zihinsel gelişimini düzenlemesidir. Erken yaşta yabancı dil öğretimi çocukta düşünmeye yönelik kıvraklık ve esnekliği, dinleme yetisini ve hassasiyetini geliştirir. Aynı zamanda anadilinde anlama kabiliyetini geliştirir. Çocuğa, insanlarla daha kolay iletişim kurma olanağı sağlar. Yabancı dil olgusu, çocuğun zihnini diğer kültürlere açar ve çocuğa diğer ülkelerdeki insanları anlama ve değerlendirmede yardımcı olur.


Çocuk yabancı dili öğretmen tarafından sunulan çocuk şarkıları, hikayeler ve oyunlar sırasında keşfeder. Erken yaşlarda çocuk kendini tanımaktan ve kendine yakın bulduğu durumlarda yabancı dilde oyun oynamaktan çok zevk alır. Çünkü bu situationlar bizzat çocuğu sahneye koyar ve bunu çocuğun günlük, gerçek, somut alışkanlıklarından ve kişiliğinden yoksun bırakmadan yapar. Bu yaşlarda, çocuğun dil bilgisi henüz soyut olmadığından dili bilmesi elle yapılan oyunlar, sınıflamalar, dili kullanıma yönelik oyunlar ve içkin bir gramer yapılandırmasıyla oluşturur. Oyun, doğal öğrenme yönteminin vazgeçilmez bir unsurudur. Doğal öğrenme çocuğun temel ihtiyaçlarına cevap vermekle özdeşleşen bir kavramdır. Küçük çocukların ihtiyacı ne olabilir? Oyun oynamak, şarkı söylemek, masal dinlemek, basit resimler yapmak. Bu yaştaki çocuklar duydukları şeyleri tekrar etmekten büyük zevk duyarlar. Sonuçta, bu yaş çocuğu, kendi diline özgü yabancı sesleri üretmekte ve başka bir dile ait bir cümlenin vurgusunu taklit etmede yeterli bir kapasiteye ulaşır.


Özel Samsun Koleji
Özel Samsun Koleji

Robotik Kodlama

KODLAMA EĞİTİMİ İÇİN BİLGİSAYAR KULLANMANIZ GEREKMEZ

Çocuklar yapboz birleştir gibi kod bloklarını birleştiriyor, oyunlar, uygulamalar yapabiliyor ve bunun için programlama bilgisine ihtiyaç duymuyor. Sürükle ve bırak yöntemiyle kodlama yaparken hem eğleniyor hem de programlama mühendisliğinin en temel yeteneği olan algoritma geliştirmeye öğreniyorlar.Geliştirdikleri uygulamaları başkalarıyla paylaşıp arkadaşlık kazanıyor, eleştirisel bakış açısıyla projeleri ele alıyorlar ve geri bildirimde bulunuyorlar. Bilgisayarlar üzerinde birçok bileşeni kullanarak tanıyor, bilgi ve deneyim kazanıyorlar. En önemlisi, bunları yaparken bolca eğleniyorlar!


Neden Katılmalı?

Kodlama eğitimi çocuklara matematik, bilim, yaratıcı düşünme, sistematik düşünme, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Çocuklar her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor.


Lego Education ile Öğrenmeyi öğrenmek erken çocukluk döneminde başlar. Çocukların bütünsel gelişim süreçlerini destekleyen bu çözümlerle öğrenme ortamlarında fark yaratmayı hedefliyoruz. Lego ile oynarlarken çocuklar için çok önemli olan ve gelecekteki yaşamlarını doğrudan etkileyecek bazı özellikleri kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Örnek mi? Hayal gücünü kullanma, kendine güven, bağımsızlık, yaratı- cılık, sabır, kendini doğru ifade edebilme gibi… Ayrıca; Küçük kas becerilerini destekleyerek okul öncesi dönemde ileriye dönük fiziksel kazanımlarda da bulunuyoruz. Hayallerinin peşinden giden, meraklarını önemsediğimizi hisseden çocuklarımız kendilerini rahatlıkla ifade edebildikleri ortamda keyifli vakit geçiriyorlar.


Neşeli Bilim

Özel Samsun Koleji Bilgin Çocuk Anaokulu’nda Eğlenceli Bilim Dersi kapsamında minik bilim insanları yetişiyor.


Çocuklarımız bilimin ışığında, sevgiyle öğreniyorlar. Bizlere büyülü olarak sunulan olayların temelinde bilimin olduğunu deneyimleyerek gözlemliyorlar. Minik elleri ilk önce Pasteur Pipeti tutmayı ve kullanmayı öğrendi. Sihirli Kum’ un aslında sihirli olmadığını, sihirli gibi gö rünmesinin nedeninin maddeyi oluşturan taneciklerle ilgili olduğunu kavradılar. Vücudumuzdaki sistemlerde neler olup bittiği, kanımızın kemik iliklerimizde üretildiği, kalbin çalışma prensibi, steteskobun nasıl yapıldığı, uzaydaki gök cisimlerinin neler olduğu, yıldızların neden küçük göründüğü ve daha sayamadığımız pek çok kazanımı deneyerek, gözlemleyerek, yaparak öğreniyorlar.


Özel Samsun Koleji
Özel Samsun Koleji

Müzik

Sosyal gelişim açısından, çocuğun bulunduğu ortama rahat bir adaptasyon süreci sağlaması, kendine güvenen bir şekilde ifade yeteneğinin gelişmesi için müzik etkinliklerine verilen önem oldukça faydalıdır.


Grup çalışmaları, çocukların sosyalleşmesinde çok önemli bir yere sahip olacaktır. Grupla söyleme, sesini kullanmayı ve denetlemeyi keşfedeceği, uyum becerisini geliştireceği, işbirliğine dair disiplin kazanacağı türden bir etkinlikken; bireysel çalgı çalması enerjisini olumlu yönlendirebileceği, kişisel doyum sağlayabileceği ve ritimmelodi duygusunu geliştirebileceği türden bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır.


Çocuklar her türlü materyalden elde edilen sesleri kullanma, deneme, öğrenmeye gereksinim duyarlar. Çocukların melodik kavramları, yetişkinlerinkinden farklıdır ve yetişkinlerine standartlarına göre değerlendirilmemelidir. Okul öncesi çocuk öncelikle seslerle ilgilenir, neyin hangi sesi çıkardığını merak eder. Müzik çocuğun yaşamının bir parçası malıdır. Eğer müzik çocuklar için bir olacaksa yaşamının bir parçası olmalıdır. Çocuk başka şeylerin yanı sıra, güvenlik hissi, grup içinde yer edinebilme, bir etkinlikte yer alabilme ve kendi sorunlarıyla yüzleşme ve başarılı olmaya gereksinim duyar. Dinlemeye odaklanma, dikkati bir noktaya yoğunlaştırmayı geliştirerek belirli sesleri yada verilen yönergeleri anlamalarında etkilidir.


Şarkılı oyunlar, müzik eşliğinde yürüme, koşma, zıplama gibi hareketler ve şarkıdaki duraklamalar, dinlemeye odaklanmayı sağlamaktadır. Müziksel öğrenmenin temeli olan dinleme ile ilgili etkinler bu amaçların gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. Okul öncesi dönemde verilen müzikal eğitim, çocuklara hafızada tutma yeteneği kazandırır. Hedefimiz müzisyen yetiştirmek değil, müziği seven, vicdanlı, sevgi dolu, kendine güvenen, iyi dinleyiciler yetiştirmektir.

Drama

Drama, okul öncesi yıllar boyunca bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihinsel, dil gelişimi, empati kurabilme becerisini büyük ölçüde tamamlamaktadır. İstenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek için bu dönemde çocukların etkin bir okul öncesi eğitim almaları oldukça önemlidir. En iyi ve kalıcı öğrenme yaparak-yaşayarak öğrenmedir.


Çocuklarımız bilimin ışığında, sevgiyle öğreniyorlar. Bizlere büyülü olarak sunulan olayların temelinde bilimin olduğunu deneyimleyerek gözlemliyorlar. Minik elleri ilk önce Pasteur Pipeti tutmayı ve kullanmayı öğrendi. Sihirli Kum’ un aslında sihirli olmadığını, sihirli gibi gö rünmesinin nedeninin maddeyi oluşturan taneciklerle ilgili olduğunu kavradılar. Vücudumuzdaki sistemlerde neler olup bittiği, kanımızın kemik iliklerimizde üretildiği, kalbin çalışma prensibi, steteskobun nasıl yapıldığı, uzaydaki gök cisimlerinin neler olduğu, yıldızların neden küçük göründüğü ve daha sayamadığımız pek çok kazanımı deneyerek, gözlemleyerek, yaparak öğreniyorlar.


Çocuğun kişilik temellerinin atıldığı bu dönemde drama çalışmalarına sık sık yer verilmesi, çocuğun tüm gelişim aşamaları açısından önemli ve gereklidir. Yaratıcı drama; çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, psikomotor, dil ,özbakım becerilerini geliştirip destekleyen belki de aktif olarak etkinliklere katıldıkları en önemli eğitim aracıdır.

Özel Samsun Koleji
Özel Samsun Koleji

Görsel Sanatlar

Sanat, insanların doğa karşısındaki duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritim gibi araçlarla etkili, estetik ve özel bir tarzla ortaya koyma biçimleridir.


Okul öncesinde çocukların duyularını kullanarak deneyim elde etmeleri ve öğrenmeleri önemlidir. Sanat etkinlikleri ile çocuklar tüm duyularını etkin bir şekilde kullanma fırsa­tı elde ederler.


Çocuklar boyalar, kâğıtlar ve yoğurma maddeleri ile çalışırken görme, işitme, dokunma, koklama hatta tat alma gibi duyularını etkin bir şekilde kullanabilirler. Sanat materyallerinin zenginliği, çocuğun yaratıcılığını destekler­ken, materyalleri amacına uygun kullanma, yerine kaldırma, düzenli tutma alışkanlıkları­nı geliştirir.


Anaokulumuzda çocuklarımızın her alanda gelişmesini desteklediğimiz gibi görsel sanatlarda da aynı desteği çocuklarımıza veriyoruz.

quote-icon

Anaokulu, çocukların dünyayı keşfettiği, öğrenmenin temellerini attığı ve kendilerini tanıdıkları bir atölyedir; çünkü çocuklar, oyun ve etkileşim yoluyla hayal güçlerini kullanır, sosyal becerilerini geliştirir ve kendilerini özgürce ifade etme fırsatı bulurlar.

- Jean Piaget